Adatvédelmi nyilatkozat

A Körber AG (a továbbiakban: Körber) - mint a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. anyavállalata - nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljük. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatjuk Önt arról, hogy a Körber weboldalának használata során milyen mértékben és milyen célokra kezelünk személyes adatokat.

1.            Személyes adatok kezdeményezésre történő gyűjtése, kezelése és felhasználása

Weboldalunk rendszerint személyes adatok megadása nélkül használható. Ön nem köteles sem ezt a weboldalt megnyitni, sem annak során személyes adatokat megadni. Amennyiben nem bocsát rendelkezésünkre személyes adatot, akkor adott esetben nem használhatja a weboldal egyes funkcióit. Egyébként ez semmilyen következménnyel nem jár az Ön számára. Ha az oldalunkon személyes adatokat (például név, cím vagy e-mail cím) gyűjtünk, akkor ez a következőkben kifejezetten megnevezett esetek kivételével önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett beleegyezése nélkül harmadik félnek nem továbbítjuk. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy az internetes adatátvitel során (pl. e-mail útján történő kommunikáció) biztonsági rések merülhetnek fel. Az adatoknak a harmadik fél általi hozzáféréssel szembeni, maradéktalan védelme nem lehetséges.

Amennyiben személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, akkor Ön mindenkor jogosult visszavonni a hozzájárulását. Ennek az lesz a következménye, hogy a jövőre nézve nem engedélyezi személyes adatainak kezelését. Ez azonban a hozzájárulása alapján a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

2.            Adatkezelés a weboldal használata érdekében

Ha meglátogatja a weboldalunkat, akkor az Ön általi mindenkori használathoz szükséges adatokat gyűjtjük. Ide tartozik az IP-cím, a weboldal használatának kezdetére, befejezésére és tárgyára vonatkozó adatok, valamint esetenként az azonosításra szolgáló adatok (pl. bejelentkezési adatok, ha biztonságos területre jelentkezik be). Ezek az adatok a szolgáltatás teljesítésére és az igényeknek megfelelő kialakítására szolgálnak. Ezeket alapvetően töröljük, amint már nincs szükség rájuk, és nem áll fenn nyilvántartási kötelezettség. Álnév alatti felhasználói profilok webelemzés céljára szolgáló kezeléséről lásd az 5. pontban foglaltakat.

3.            Sütikhez és webelemzéshez való hozzájárulás

               

Weboldalunk megnyitásakor egy ún. „süti banner” jelenik meg, amellyel a hozzájárulását kérjük sütik (cookie-k) elhelyezéséhez a weboldal optimalizálása (lásd 4. pont) és webelemzés (lásd 5. pont) céljából. Ha megadja a hozzájárulását, akkor a két következő pontban részletezettek szerint járunk el. A hivatkozott pontokban arról is talál információkat, hogy miként vonhatja vissza bármikor a hozzájárulását, és tilthatja meg sütik elhelyezését, valamint a webelemzést.

 

4.            Sütik

Ha meglátogatja weboldalunkat, és a 3. pont szerinti hozzájárulását adja sütikhez , akkor előfordulhat, hogy a számítógépén információkat helyezünk el süti formájában. A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyeket egy webszerver küld az Ön böngészőjének, és azok az Ön számítógépe merevlemezén tárolódnak. Ez a weboldal újbóli meglátogatása esetén lehetővé teszi az Ön felismerését. Ily módon biztosíthatjuk a weboldal jobb működését és pl. webelemzések végzését (lásd 5. pont). A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy a sütiket automatikusan elfogadja. Sütik elmentését kikapcsolhatja a böngészőjén, és bármikor lehetősége van törölni azokat a merevlemezéről. Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét arra, hogy a weboldalon szereplő ajánlataink sütik nélkül adott esetben csak korlátozottan használhatók. Böngészője segítségével azonban az is lehetséges, hogy csak meghatározott sütik elhelyezését akadályozza meg (pl. külső szolgáltatók sütijeit), például ha le akarja tiltani a webes nyomkövetést (web tracking). Részletesebb információk erre vonatkozóan böngészője súgó funkciójában találhatóak.

5.            Webelemzés (Google Analytics)

Ha meglátogatja a weboldalunkat, és a 3. pont szerinti hozzájárulását adja a webelemzéshez, akkor igénybe vesszük a Google Analytics-et, a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) webelemzési szolgáltatását. A Google Analytics sütiket (lásd 4. pont) alkalmaz arra, hogy lehetővé tegye a weboldal Ön általi használatának elemzését. A jelen weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat rendszerint a Google valamelyik egyesült államokbeli szerverére továbbítják, és ott kerülnek tárolásra. Az Ön IP-címét azonban a Google az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről megkötött megállapodás többi szerződő államán belül előzőleg lerövidíti, és ezáltal anonimizálja. Csak kivételes esetekben kerül sor arra, hogy a teljes IP címet továbbítjuk a Google valamelyik USA-ban üzemeltetett szerverére, és ott történik a rövidítés. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, és jelentéseket készítsen a weboldalon tapasztalt aktivitásról, továbbá a weboldal használatával, illetve az internethasználattal összefüggésben további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A Google Analytics által az Ön böngészőjéből átküldött IP-címet nem kapcsolják össze más Google-adatokkal.

A webelemzéshez adott hozzájárulását és a sütik erre vonatkozó alkalmazását a következőképpen vonhatja vissza: Egyrészről a sütik elmentését böngésző szoftverének megfelelő beállításával akadályozhatja meg (lásd 4. pont). Másrészről megakadályozhatja a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatoknak (az IP-címet is ideértve) a Google számára történő gyűjtését és továbbítását, illetve ezen adatok Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti a következő linken keresztül elérhető Opens external link in new windowböngésző plugint. A Google Analytics általi adatgyűjtést egy ún. „opt-out-sütinek” a számítógépén történő elhelyezésével is megakadályozhatja; ehhez használja a következő linket:

A Google Analytics-nél megvalósuló adatvédelemről további információk találhatók az alábbi címen:

https://www.google.de/intl/de/policies/.

6. YouTube-videók

Weboldalunkon videók vannak beágyazva, amelyek szolgáltatója a YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, képviseli: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A YouTube videókat összekapcsoltuk a YouTube „megerősített adatvédelmi üzemmódjával”. Ez megakadályozza a YouTube-on tett látogatásával kapcsolatos adatok feldolgozását, vagy sütiknek a YouTube általi elhelyezését a számítógépén, amikor egy beágyazott videóval egyszerűen behív egy oldalt. Amikor egy videóra kattint, akkor az IP címét továbbítja a YouTube-ra, és a YouTube értesül, hogy megnézte a videót. Ha be van jelentkezve a YouTube-ra, akkor ez az információ a felhasználói fiókjába is bekerül (ezt megakadályozhatja, ha a videó megtekintése előtt kilép a YouTube-ból). Nem ismerjük és nem befolyásolhatjuk, hogy a YouTube milyen módon ellenőrzi és használja fel az Ön információit, amikor megtekint egy videót. További információkért lásd a YouTube adatvédelmi irányelveit a www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon

7.   Az adatkezelés jogi alapja

Az adatkezelés jogi alapja mindig attól függ, hogy az adatokat milyen célból kezelik. Amint az 5. pontban olvasható, álnevesített felhasználói profilokhoz gyűjtünk adatokat a weboldal optimalizálása érdekében az elektronikus médiára vonatkozó hatályos jogszabályok alapján.

8.            Harmadik személyek és az EU-n kívüli államok részére való továbbítás

Személyes adatait harmadik fél részére csak akkor továbbítjuk, ha ezt jogszabály részünkre engedélyezte, vagy Ön ehhez előzőleg hozzájárult. Például adott esetben adatokat továbbítunk a Körber konszern más vállalatainak, ha ez egy Ön általi megkeresés megválaszolásához szükséges. Állami szervek részére az adatait csak törvényes kötelezettségek keretében,hatósági rendelkezés vagy bírósági határozat alapján továbbítjuk. Az EU-n kívüli címzettek számára való adattovábbítás feltétele, hogy az adatok címzettje megfelelő adatvédelmet biztosítson, és semmilyen védelemre méltó érdek ne szóljon az adattovábbítás ellen. Ha ezzel kapcsolatban kérdései merülnek fel, kérjük, forduljon az adatvédelmi megbízottunkhoz (lásd 11. pont).

9.            Törlés

A Google Analytics által álnevesített felhasználási profilok formájában gyűjtött adatokat (5. pont) legkésőbb az utolsó beviteltől számított 38 hónappal töröljük az adott felhasználási profilból. Máskülönben a személyes adatait töröljük, amint a gyűjtés és kezelés által követett célokhoz már nincs szükség rájuk, és nem szólnak jogszabályi megőrzési kötelezettségek a törlés ellen.

10.            Adatbiztonság

A Körber megtette az ahhoz szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megóvja az elvesztéstől, a megsemmisüléstől, a manipulációtól és a jogosulatlan hozzáféréstől. Munkatársaink és az adatkezelésben közreműködő valamennyi személy köteles betartani az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat, és bizalmasan kezelni a személyes adatokat. Munkatársaink az adatbiztonság kapcsán megfelelő képzésben részesültek. A Körber-nél belső és külső vizsgálatok biztosítják minden adatvédelemmel kapcsolatos folyamat betartását.

Felhasználóink személyes adatainak megóvása érdekében biztonságos online adatátviteli eljárást, az úgynevezett „Secure Socket Layer" (SSL) átvitelt alkalmazzuk. Ez arról ismerhető fel, hogy a cím http:// alkotóeleméhez egy „s” betű kapcsolódik („https://”), illetve egy zöld, zárt lakatszimbólum látható. A szimbólumra kattintva tájékoztatást kap az alkalmazott SSL tanúsítványról. A szimbólum ábrázolása az Ön által alkalmazott böngészőverziótól függ. Az SSL kódolás biztosítja adatainak kódolt és teljes körű átvitelét.

11.          A személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Az adatvédelmi jogszabályok egy sor jogot szavatolnak a személyére vonatkozó adatokkal kapcsolatban (úgynevezett érintettek jogai). Általánosságban véve ide tartozik az a jog, hogy tájékoztatást kérhet a személyéről nálunk tárolt személyes adatairól, valamint kérheti ezeknek az adatoknak a helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat kezelésük ellen. Az, hogy ezek a jogok a konkrét esetben fennállnak-e, és ha igen, milyen mértékben, valamint, hogy milyen feltételek érvényesülnek, a törvény határozza meg (2018. május 25. napjáig az Infotörvény, 2018. május 25. nypjátólezen felül a GDPR). A GDPR szerint ezen túlmenően alapvetően megilleti Önt az adathordozhatóság joga. Ha beleegyezését adta személyes adatainak kezeléséhez, akkor ezt bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. Ezenkívül megilleti a panasztétel joga az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. Amennyiben azonban kérdései vagy panaszai lennének a Körber cégnél érvényesülő adatvédelemmel kapcsolatban, akkor azt javasoljuk Önnek, hogy előbb az adatvédelmi megbízottunkhoz forduljon (lásd 12. pont).

12.          Nincs automatikus egyedi döntés

Ha személyes adataira kivételesen nem szerződés megkötése céljából van szükség, vagy pedig ez jogi előírások alapján megengedett (mint például az életkor hitelesítéséhez), akkor a személyes adatait nem használjuk fel automatikus egyedi döntésekhez.

13.          Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

A Körber mint adatkezelő elérhetőségei az impresszumban találhatók.

Amennyiben a 10. pontban megnevezett jogaival élni kíván, vagy kérdései merülnek fel az adatvédelemmel vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, akkor az adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat a dataprotection.hungaria@hauni.com e-mail címen.

14.          Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Új jogi előírások, vállalati döntések és a műszaki fejlődés adott esetben adatvédelmi nyilatkozatunk módosítását teszik szükségessé. Az adatvédelmi nyilatkozatot ilyen esetben annak megfelelően módosítjuk. A legfrissebb változat mindig megtalálható a weboldalunkon.

Sütiket használunk, hogy optimalizálni tudjuk a honlapot, valamint webanalízis céljából.. Amennyiben használja a honlapunkat, hozzájárul ehhez. Bővebb információt, többek között a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatban is az Adatvédelmi nyilatkozatunkban talál. (lát Adatvédelmi nyilatkozat).
Rendben